Giờ Qatar Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

12:05:53 PM

Qatar
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
qa
Thông tin về Qatar Hide

Qatar là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Doha và dân tộc bản địa là người Qatar. Dân số của Qatar năm 2018 ước tính khoảng 840.926 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Qatar là 11.437 km2.

Mã quốc gia Qatar là 974 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Qatar từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Qatar theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Qatar là 974 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Qatar dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Qatar. Mã quốc gia Qatar được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Qatar hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở QatarHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Qatar không có mã tỉnh/thành.