Giờ Cộng hòa Dân chủ Congo Múi giờ
Monday Apr 01, 2024

3:55:53 AM

Brazzaville
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
cg
Thông tin về Cộng hòa Dân chủ Congo Hide

Cộng hòa Dân chủ Congo là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Brazzaville và dân tộc bản địa là người Cộng hòa Dân chủ Congo. Dân số của Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2018 ước tính khoảng 3.039.126 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Congo là 342.000 km2.

Mã quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo là 242 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Cộng hòa Dân chủ Congo từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Cộng hòa Dân chủ Congo theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo là 242 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Cộng hòa Dân chủ Congo dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Cộng hòa Dân chủ Congo. Mã quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Cộng hòa Dân chủ Congo hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Cộng hòa Dân chủ CongoHide