Giờ Reunion Múi giờ
Thursday Mar 28, 2024

11:48:32 AM

Reunion
UTC/GMT +4 giờ
Tên miền quốc gia
re
Thông tin về Reunion Hide

Reunion là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Saint-Denis và dân tộc bản địa là người Reunion. Dân số của Reunion năm 2018 ước tính khoảng 776.948 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Reunion là 2.517 km2.

Mã quốc gia Reunion là 262 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Reunion từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Reunion theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Reunion là 262 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Reunion dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Reunion. Mã quốc gia Reunion được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Reunion hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở ReunionHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Reunion không có mã tỉnh/thành.