Giờ Saint Barthelemy Múi giờ
Thursday Apr 04, 2024

8:41:44 AM

St Barthelemy
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
gp
Thông tin về Saint Barthelemy Hide

Saint Barthelemy là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Gustavia và dân tộc bản địa là người Saint Barthelemy. Dân số của Saint Barthelemy năm 2018 ước tính khoảng 8.450 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Saint Barthelemy là 21 km2.

Mã quốc gia Saint Barthelemy là 590 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Saint Barthelemy từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Saint Barthelemy theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Saint Barthelemy là 590 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Saint Barthelemy dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Saint Barthelemy. Mã quốc gia Saint Barthelemy được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Saint Barthelemy hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Saint BarthelemyHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Saint Barthelemy không có mã tỉnh/thành.