Giờ Saint Helena Múi giờ
Thursday May 16, 2024

8:56:12 PM

St Helena
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
sh
Thông tin về Saint Helena Hide

Saint Helena là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Jamestown và dân tộc bản địa là người Saint Helena. Dân số của Saint Helena năm 2018 ước tính khoảng 7.460 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Saint Helena là 410 km2.

Mã quốc gia Saint Helena là 290 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Saint Helena từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Saint Helena theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Saint Helena là 290 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Saint Helena dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Saint Helena. Mã quốc gia Saint Helena được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Saint Helena hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Saint HelenaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Saint Helena không có mã tỉnh/thành.