Giờ Saint Kitts and Nevis Múi giờ
Sunday Jun 23, 2024

5:26:44 AM

St Kitts
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
kn
Thông tin về Saint Kitts and Nevis Hide

Saint Kitts and Nevis là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Basseterre và dân tộc bản địa là người Saint Kitts and Nevis. Dân số của Saint Kitts and Nevis năm 2018 ước tính khoảng 51.134 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Saint Kitts and Nevis là 261 km2.

Mã quốc gia Saint Kitts and Nevis là 1-869 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Saint Kitts and Nevis từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Saint Kitts and Nevis theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Saint Kitts and Nevis là 1-869 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Saint Kitts and Nevis dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Saint Kitts and Nevis. Mã quốc gia Saint Kitts and Nevis được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Saint Kitts and Nevis hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Saint Kitts and NevisHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Saint Kitts and Nevis không có mã tỉnh/thành.