Giờ Saint Lucia Múi giờ
Thursday Jun 20, 2024

7:59:38 PM

St Lucia
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
lc
Thông tin về Saint Lucia Hide

Saint Lucia là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Castries và dân tộc bản địa là người Saint Lucia. Dân số của Saint Lucia năm 2018 ước tính khoảng 160.922 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Saint Lucia là 616 km2.

Mã quốc gia Saint Lucia là 1-758 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Saint Lucia từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Saint Lucia theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Saint Lucia là 1-758 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Saint Lucia dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Saint Lucia. Mã quốc gia Saint Lucia được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Saint Lucia hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Saint LuciaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Saint Lucia không có mã tỉnh/thành.