Giờ Saint Martin Múi giờ
Sunday Apr 07, 2024

1:14:02 PM

Marigot
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
gp
Thông tin về Saint Martin Hide

Saint Martin là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Marigot và dân tộc bản địa là người Saint Martin. Dân số của Saint Martin năm 2018 ước tính khoảng 35.925 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Saint Martin là 53 km2.

Mã quốc gia Saint Martin là 590 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Saint Martin từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Saint Martin theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Saint Martin là 590 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Saint Martin dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Saint Martin. Mã quốc gia Saint Martin được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Saint Martin hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Saint MartinHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Saint Martin không có mã tỉnh/thành.