Giờ Saint Pierre and Miquelon Múi giờ
Monday May 13, 2024

8:21:14 PM

Miquelon
UTC/GMT -2 giờ
Tên miền quốc gia
pm
Thông tin về Saint Pierre and Miquelon Hide

Saint Pierre and Miquelon là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Saint-Pierre và dân tộc bản địa là người Saint Pierre and Miquelon. Dân số của Saint Pierre and Miquelon năm 2018 ước tính khoảng 7.012 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Saint Pierre and Miquelon là 242 km2.

Mã quốc gia Saint Pierre and Miquelon là 508 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Saint Pierre and Miquelon từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Saint Pierre and Miquelon theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Saint Pierre and Miquelon là 508 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Saint Pierre and Miquelon dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Saint Pierre and Miquelon. Mã quốc gia Saint Pierre and Miquelon được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Saint Pierre and Miquelon hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Saint Pierre and MiquelonHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Saint Pierre and Miquelon không có mã tỉnh/thành.