Giờ Saint Vincent and the Grenadines Múi giờ
Saturday Jun 22, 2024

6:26:58 AM

St Vincent
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
vc
Thông tin về Saint Vincent and the Grenadines Hide

Saint Vincent and the Grenadines là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Kingstown và dân tộc bản địa là người Saint Vincent and the Grenadines. Dân số của Saint Vincent and the Grenadines năm 2018 ước tính khoảng 104.217 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Saint Vincent and the Grenadines là 389 km2.

Mã quốc gia Saint Vincent and the Grenadines là 1-784 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Saint Vincent and the Grenadines từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Saint Vincent and the Grenadines theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Saint Vincent and the Grenadines là 1-784 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Saint Vincent and the Grenadines dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Saint Vincent and the Grenadines. Mã quốc gia Saint Vincent and the Grenadines được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Saint Vincent and the Grenadines hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Saint Vincent and the GrenadinesHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Saint Vincent and the Grenadines không có mã tỉnh/thành.