Giờ San Marino Múi giờ
Thursday Jun 27, 2024

5:38:14 AM

San Marino
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
sm
Thông tin về San Marino Hide

San Marino là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là San Marino và dân tộc bản địa là người San Marino. Dân số của San Marino năm 2018 ước tính khoảng 31.477 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ San Marino là 61 km2.

Mã quốc gia San Marino là 378 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến San Marino từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang San Marino theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia San Marino là 378 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng San Marino dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của San Marino. Mã quốc gia San Marino được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số San Marino hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở San MarinoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
San Marino+378-0
San Marino+378-6
San Marino+378-7
San Marino+378-8
San Marino+378-9