Giờ Sao Tome and Principe Múi giờ
Monday Jun 24, 2024

12:21:40 PM

Sao Tome
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
st
Thông tin về Sao Tome and Principe Hide

Sao Tome and Principe là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Sao Tome và dân tộc bản địa là người Sao Tome and Principe. Dân số của Sao Tome and Principe năm 2018 ước tính khoảng 175.808 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Sao Tome and Principe là 1.001 km2.

Mã quốc gia Sao Tome and Principe là 239 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Sao Tome and Principe từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Sao Tome and Principe theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Sao Tome and Principe là 239 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Sao Tome and Principe dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Sao Tome and Principe. Mã quốc gia Sao Tome and Principe được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Sao Tome and Principe hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Sao Tome and PrincipeHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Sao Tome and Principe không có mã tỉnh/thành.