Giờ Senegal Múi giờ
Thursday Jun 20, 2024

5:16:20 PM

Dakar
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
sn
Thông tin về Senegal Hide

Senegal là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Dakar và dân tộc bản địa là người Senegal. Dân số của Senegal năm 2018 ước tính khoảng 12.323.252 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Senegal là 196.190 km2.

Mã quốc gia Senegal là 221 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Senegal từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Senegal theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Senegal là 221 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Senegal dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Senegal. Mã quốc gia Senegal được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Senegal hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở SenegalHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Dakar+221-8
Outside Dakar+221-9