Giờ Seychelles Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

4:55:05 AM

Mahe
UTC/GMT +4 giờ
Tên miền quốc gia
sc
Thông tin về Seychelles Hide

Seychelles là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Victoria và dân tộc bản địa là người Seychelles. Dân số của Seychelles năm 2018 ước tính khoảng 88.340 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Seychelles là 455 km2.

Mã quốc gia Seychelles là 248 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Seychelles từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Seychelles theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Seychelles là 248 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Seychelles dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Seychelles. Mã quốc gia Seychelles được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Seychelles hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở SeychellesHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Seychelles không có mã tỉnh/thành.