Giờ Sierra Leone Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

3:26:41 AM

Freetown
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
sl
Thông tin về Sierra Leone Hide

Sierra Leone là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Freetown và dân tộc bản địa là người Sierra Leone. Dân số của Sierra Leone năm 2018 ước tính khoảng 5.245.695 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Sierra Leone là 71.740 km2.

Mã quốc gia Sierra Leone là 232 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Sierra Leone từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Sierra Leone theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Sierra Leone là 232 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Sierra Leone dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Sierra Leone. Mã quốc gia Sierra Leone được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Sierra Leone hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Sierra LeoneHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bo y Kenema+232-32
Freetown+232-22