Giờ Nam Phi Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

8:37:16 AM

Johannesburg
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
za
Thông tin về Nam Phi Hide

Nam Phi là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Pretoria và dân tộc bản địa là người Nam Phi. Dân số của Nam Phi năm 2018 ước tính khoảng 49.000.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Nam Phi là 1.219.912 km2.

Mã quốc gia Nam Phi là 27 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Nam Phi từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Nam Phi theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Nam Phi là 27 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Nam Phi dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Nam Phi. Mã quốc gia Nam Phi được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Nam Phi hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Nam PhiHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bloemfontein+27-51
Cape Town+27-21
De Aar+27-571
Durban+27-31
East London+27-431
Gordons Bay+27-24
Johannesburg+27-11
Johannesburg CBD+27-102103
La Lucia+27-31
Pietermaritzburg+27-331
Port Elizabeth+27-41
Pretoria+27-12
Sasolburg+27-16
Somerset West+27-21
Uitenhage+27-41
Welkom+27-57