Giờ Hàn Quốc Múi giờ
Wednesday Mar 27, 2024

10:30:00 AM

Seoul
UTC/GMT +9 giờ
Tên miền quốc gia
kr
Thông tin về Hàn Quốc Hide

Hàn Quốc là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Seoul và dân tộc bản địa là người Hàn Quốc. Dân số của Hàn Quốc năm 2018 ước tính khoảng 48.422.644 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Hàn Quốc là 98.480 km2.

Mã quốc gia Hàn Quốc là 82 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Hàn Quốc từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Hàn Quốc theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Hàn Quốc là 82 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Hàn Quốc dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Hàn Quốc. Mã quốc gia Hàn Quốc được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Hàn Quốc hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Hàn QuốcHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Chungcheongbuk-do+82-43
Chungcheongnam-do+82-41
Daejon+82-42
Gangwon-do+82-33
Gyeonggi-do+82-31
Gyeongsangbuk-do+82-54
Incheon+82-32
Jeju+82-64
Jeollabuk-do+82-63
Jeollanam-do+82-61
Kwangju+82-62
Kyongsangnamdo+82-55
Pusan+82-51
Seoul+82-2
Taegu+82-53
Ulsan+82-52