Giờ South Sudan Múi giờ
Wednesday May 15, 2024

2:22:20 PM

Juba
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
ss
Thông tin về South Sudan Hide

South Sudan là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Juba và dân tộc bản địa là người South Sudan. Dân số của South Sudan năm 2018 ước tính khoảng 8.260.490 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ South Sudan là 644.329 km2.

Mã quốc gia South Sudan là 211 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến South Sudan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang South Sudan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia South Sudan là 211 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng South Sudan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của South Sudan. Mã quốc gia South Sudan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số South Sudan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở South SudanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
South Sudan không có mã tỉnh/thành.