Giờ Sudan Múi giờ
Tuesday May 07, 2024

10:51:53 PM

Khartoum
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
sd
Thông tin về Sudan Hide

Sudan là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Khartoum và dân tộc bản địa là người Sudan. Dân số của Sudan năm 2018 ước tính khoảng 35.000.000 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Sudan là 1.861.484 km2.

Mã quốc gia Sudan là 249 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Sudan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Sudan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Sudan là 249 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Sudan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Sudan. Mã quốc gia Sudan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Sudan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở SudanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Atbara+249-21
Elobeid+249-81
Jedaraf+249-441
Kassala+249-41
Khartoum+249-183
Kosti+249-71
Modurman+249-11
Port Sudan+249-31
Sennar+249-61
Shetnzi+249-616
Wadmedai+249-51