Giờ Suriname Múi giờ
Sunday Mar 31, 2024

9:05:14 AM

Paramaribo
UTC/GMT -3 giờ
Tên miền quốc gia
sr
Thông tin về Suriname Hide

Suriname là một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. Với thủ đô là Paramaribo và dân tộc bản địa là người Suriname. Dân số của Suriname năm 2018 ước tính khoảng 492.829 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Suriname là 163.270 km2.

Mã quốc gia Suriname là 597 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Suriname từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Suriname theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Suriname là 597 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Suriname dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Suriname. Mã quốc gia Suriname được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Suriname hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở SurinameHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Central and East Suriname+597-3
Paramaribo+597-4
West Suriname+597-2