Giờ Svalbard and Jan Mayen Múi giờ
Wednesday Jun 26, 2024

8:20:05 AM

Longyearbyen
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
sj
Thông tin về Svalbard and Jan Mayen Hide

Svalbard and Jan Mayen là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Longyearbyen và dân tộc bản địa là người Svalbard and Jan Mayen. Dân số của Svalbard and Jan Mayen năm 2018 ước tính khoảng 2.550 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Svalbard and Jan Mayen là 62.049 km2.

Mã quốc gia Svalbard and Jan Mayen là 47 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Svalbard and Jan Mayen từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Svalbard and Jan Mayen theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Svalbard and Jan Mayen là 47 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Svalbard and Jan Mayen dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Svalbard and Jan Mayen. Mã quốc gia Svalbard and Jan Mayen được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Svalbard and Jan Mayen hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Svalbard and Jan MayenHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Svalbard and Jan Mayen không có mã tỉnh/thành.