Giờ Đài Loan Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

2:24:44 AM

Taipei
UTC/GMT +8 giờ
Tên miền quốc gia
tw
Thông tin về Đài Loan Hide

Đài Loan là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Taipei và dân tộc bản địa là người Đài Loan. Dân số của Đài Loan năm 2018 ước tính khoảng 22.894.384 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Đài Loan là 35.980 km2.

Mã quốc gia Đài Loan là 886 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Đài Loan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Đài Loan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Đài Loan là 886 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Đài Loan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Đài Loan. Mã quốc gia Đài Loan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Đài Loan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Đài LoanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Changhua+886-4
Chiayi County+886-5
Chunan+886-37
Chunghsing-Hsintsun+886-49
Chungli+886-3
Fengyuan+886-4
Hsiaying+886-6
Hualien+886-38
Kaohsiung+886-7
Keelung+886-2
Lotung+886-39
Pingtung+886-8
Taichung+886-4
Tainan+886-6
Taipei+886-2
Taitung+886-89
Taoyuan+886-3