Giờ Togo Múi giờ
Monday May 13, 2024

6:26:16 PM

Lome
UTC/GMT 0 giờ
Tên miền quốc gia
tg
Thông tin về Togo Hide

Togo là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Lome và dân tộc bản địa là người Togo. Dân số của Togo năm 2018 ước tính khoảng 6.587.239 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Togo là 56.785 km2.

Mã quốc gia Togo là 228 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Togo từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Togo theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Togo là 228 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Togo dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Togo. Mã quốc gia Togo được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Togo hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở TogoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Central Region+228-5
Kara+228-6
Maritime+228-3
Savannah+228-7
Plateaux+228-4
LOMÉ+228-2