Giờ Tokelau Múi giờ
Thursday Jun 27, 2024

4:36:55 PM

Fakaofo
UTC/GMT +13 giờ
Tên miền quốc gia
tk
Thông tin về Tokelau Hide

Tokelau là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là và dân tộc bản địa là người Tokelau. Dân số của Tokelau năm 2018 ước tính khoảng 1.466 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Tokelau là 10 km2.

Mã quốc gia Tokelau là 690 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Tokelau từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Tokelau theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Tokelau là 690 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Tokelau dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Tokelau. Mã quốc gia Tokelau được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Tokelau hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở TokelauHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Tokelau không có mã tỉnh/thành.