Giờ Trinidad and Tobago Múi giờ
Wednesday Mar 27, 2024

1:57:32 AM

Port of Spain
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
tt
Thông tin về Trinidad and Tobago Hide

Trinidad and Tobago là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Port of Spain và dân tộc bản địa là người Trinidad and Tobago. Dân số của Trinidad and Tobago năm 2018 ước tính khoảng 1.228.691 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Trinidad and Tobago là 5.128 km2.

Mã quốc gia Trinidad and Tobago là 1-868 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Trinidad and Tobago từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Trinidad and Tobago theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Trinidad and Tobago là 1-868 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Trinidad and Tobago dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Trinidad and Tobago. Mã quốc gia Trinidad and Tobago được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Trinidad and Tobago hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Trinidad and TobagoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Trinidad and Tobago không có mã tỉnh/thành.