Giờ Turkmenistan Múi giờ
Sunday May 12, 2024

5:11:32 PM

Ashgabat
UTC/GMT +5 giờ
Tên miền quốc gia
tm
Thông tin về Turkmenistan Hide

Turkmenistan là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Ashgabat và dân tộc bản địa là người Turkmenistan. Dân số của Turkmenistan năm 2018 ước tính khoảng 4.940.916 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Turkmenistan là 488.100 km2.

Mã quốc gia Turkmenistan là 993 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Turkmenistan từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Turkmenistan theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Turkmenistan là 993 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Turkmenistan dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Turkmenistan. Mã quốc gia Turkmenistan được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Turkmenistan hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở TurkmenistanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Ashgabat+993-12
Dashkhouvuz+993-322
Mary+993-522
Serdarabad (formerly Nebitdag)+993-222
Turkmenabad (formerly Chardzho+993-378
Turkmenbashi (formerly Krasnov+993-243