Giờ Turks and Caicos Islands Múi giờ
Sunday Mar 31, 2024

7:00:02 AM

Grand Turk
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
tc
Thông tin về Turks and Caicos Islands Hide

Turks and Caicos Islands là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Cockburn Town và dân tộc bản địa là người Turks and Caicos Islands. Dân số của Turks and Caicos Islands năm 2018 ước tính khoảng 20.556 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Turks and Caicos Islands là 430 km2.

Mã quốc gia Turks and Caicos Islands là 1-649 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Turks and Caicos Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Turks and Caicos Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Turks and Caicos Islands là 1-649 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Turks and Caicos Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Turks and Caicos Islands. Mã quốc gia Turks and Caicos Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Turks and Caicos Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Turks and Caicos IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Turks and Caicos Islands không có mã tỉnh/thành.