Giờ Tuvalu Múi giờ
Friday May 10, 2024

9:29:48 AM

Funafuti
UTC/GMT +12 giờ
Tên miền quốc gia
tv
Thông tin về Tuvalu Hide

Tuvalu là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Funafuti và dân tộc bản địa là người Tuvalu. Dân số của Tuvalu năm 2018 ước tính khoảng 10.472 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Tuvalu là 26 km2.

Mã quốc gia Tuvalu là 688 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Tuvalu từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Tuvalu theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Tuvalu là 688 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Tuvalu dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Tuvalu. Mã quốc gia Tuvalu được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Tuvalu hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở TuvaluHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Tuvalu không có mã tỉnh/thành.