Giờ U.S. Virgin Islands Múi giờ
Wednesday Jun 26, 2024

11:36:40 PM

St Thomas
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
vi
Thông tin về U.S. Virgin Islands Hide

U.S. Virgin Islands là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Charlotte Amalie và dân tộc bản địa là người U.S. Virgin Islands. Dân số của U.S. Virgin Islands năm 2018 ước tính khoảng 108.708 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ U.S. Virgin Islands là 352 km2.

Mã quốc gia U.S. Virgin Islands là 1-340 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến U.S. Virgin Islands từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang U.S. Virgin Islands theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia U.S. Virgin Islands là 1-340 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng U.S. Virgin Islands dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của U.S. Virgin Islands. Mã quốc gia U.S. Virgin Islands được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số U.S. Virgin Islands hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở U.S. Virgin IslandsHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
U.S. Virgin Islands không có mã tỉnh/thành.