Giờ Uganda Múi giờ
Wednesday Jun 26, 2024

9:23:54 AM

Kampala
UTC/GMT +3 giờ
Tên miền quốc gia
ug
Thông tin về Uganda Hide

Uganda là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Kampala và dân tộc bản địa là người Uganda. Dân số của Uganda năm 2018 ước tính khoảng 33.398.682 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Uganda là 236.040 km2.

Mã quốc gia Uganda là 256 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Uganda từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Uganda theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Uganda là 256 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Uganda dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Uganda. Mã quốc gia Uganda được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Uganda hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở UgandaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Entebbe+256-42
Jinja+256-43
Kampala+256-41
Kyambogo+256-41