Giờ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Múi giờ
Wednesday Jun 19, 2024

8:35:15 AM

Dubai
UTC/GMT +4 giờ
Tên miền quốc gia
ae
Thông tin về Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Hide

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Abu Dhabi và dân tộc bản địa là người Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Dân số của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất năm 2018 ước tính khoảng 4.975.593 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 82.880 km2.

Mã quốc gia Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 971 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là 971 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Mã quốc gia Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhấtHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Abu Dhabi+971-2
Ajman+971-6
Al Ain+971-3
Aweir+971-58
Dhayd+971-6
Dibba+971-9
Dubai+971-4
Falaj-al-Moalla+971-6
Fujairah+971-70
Khawanij+971-48
Ras-al-Khaimah+971-77
Sharjah+971-6
Tarif+971-88
Umm-al-Qaiwain+971-6