Giờ Vatican Múi giờ
Thursday May 09, 2024

4:00:59 AM

Vatican
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
va
Thông tin về Vatican Hide

Vatican là một quốc gia nằm ở Châu Âu. Với thủ đô là Vatican City và dân tộc bản địa là người Vatican. Dân số của Vatican năm 2018 ước tính khoảng 921 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Vatican là 0 km2.

Mã quốc gia Vatican là 379 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Vatican từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Vatican theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Vatican là 379 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Vatican dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Vatican. Mã quốc gia Vatican được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Vatican hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở VaticanHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Vatican không có mã tỉnh/thành.