Giờ Wallis and Futuna Múi giờ
Friday May 10, 2024

2:35:22 AM

Wallis
UTC/GMT +12 giờ
Tên miền quốc gia
wf
Thông tin về Wallis and Futuna Hide

Wallis and Futuna là một quốc gia nằm ở Châu Đại Dương. Với thủ đô là Mata Utu và dân tộc bản địa là người Wallis and Futuna. Dân số của Wallis and Futuna năm 2018 ước tính khoảng 16.025 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Wallis and Futuna là 274 km2.

Mã quốc gia Wallis and Futuna là 681 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Wallis and Futuna từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Wallis and Futuna theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Wallis and Futuna là 681 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Wallis and Futuna dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Wallis and Futuna. Mã quốc gia Wallis and Futuna được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Wallis and Futuna hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Wallis and FutunaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Wallis and Futuna không có mã tỉnh/thành.