Giờ Western Sahara Múi giờ
Thursday Jun 27, 2024

4:36:29 AM

El Aaiun
UTC/GMT +1 giờ
Tên miền quốc gia
eh
Thông tin về Western Sahara Hide

Western Sahara là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là El-Aaiun và dân tộc bản địa là người Western Sahara. Dân số của Western Sahara năm 2018 ước tính khoảng 273.008 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Western Sahara là 266.000 km2.

Mã quốc gia Western Sahara là 212 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Western Sahara từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Western Sahara theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Western Sahara là 212 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Western Sahara dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Western Sahara. Mã quốc gia Western Sahara được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Western Sahara hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Western SaharaHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Western Sahara không có mã tỉnh/thành.