Giờ Zimbabwe Múi giờ
Sunday May 12, 2024

6:43:37 PM

Harare
UTC/GMT +2 giờ
Tên miền quốc gia
zw
Thông tin về Zimbabwe Hide

Zimbabwe là một quốc gia nằm ở Châu Phi. Với thủ đô là Harare và dân tộc bản địa là người Zimbabwe. Dân số của Zimbabwe năm 2018 ước tính khoảng 11.651.858 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Zimbabwe là 390.580 km2.

Mã quốc gia Zimbabwe là 263 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Zimbabwe từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Zimbabwe theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Zimbabwe là 263 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Zimbabwe dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Zimbabwe. Mã quốc gia Zimbabwe được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Zimbabwe hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở ZimbabweHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Bulawayo+263-9
Harare+263-4
Mobile Phones - Econet+263-091
Mobile Phones - NetOne+263-011
Mobile Phones - Telecel Zimbab+263-023
Mutare+263-20