Giờ Curacao Múi giờ
Tuesday May 14, 2024

9:43:47 PM

Curacao
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
cw
Thông tin về Curacao Hide

Curacao là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Willemstad và dân tộc bản địa là người Curacao. Dân số của Curacao năm 2018 ước tính khoảng 141.766 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Curacao là 444 km2.

Mã quốc gia Curacao là 599 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Curacao từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Curacao theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Curacao là 599 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Curacao dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Curacao. Mã quốc gia Curacao được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Curacao hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở CuracaoHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Curacao không có mã tỉnh/thành.