Curacao CW
QUỐC GIA TÊN MIỀN

Tên miền quốc gia là gì?

  • Tên miền quốc gia hay tên miền quốc gia cấp cao nhất (tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) là một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc.
  • Đặt điểm của tên miền quốc gia là có phần mở rộng (đuôi) chỉ dài có 2 ký tự (phần phía sau dấu chấm "."), và tất cả các tên miền cấp cao nhất có 2 ký tự đều là tên miền quốc gia..
  • Ở mỗi quốc gia sẽ có một tên miền và một trung tâm quản lý tên miền quốc gia riêng, như vậy ở Curacao là .CW thì cũng chỉ là một trong các tên miền quốc gia mà thôi.

Tên miền quốc gia Curacao là CW


Các tên miền trong khu vực Bắc MỹHide